Sunday, March 20, 2016

שדרות


".תספר לי קצת על שדרות. תגיד לי משהו מענין על העיר שלך"
.ככה אמרתי לנוער בן 12 שפגשתי בשדרות היום
.יש לנו קסמים," הוא ענה לי מיד"
.זה הדבר היחיד שיש לך להגיד לי!?" אני שאלתי"

-פתאום חבר שלו מצתרף בשיחה
"?מה, אין לכם קסמים אצלכם באמריקה"
.'סימנתי עם הראש, 'לא
"....הילד הראשון פנה אליו, "כנראה יש להם רק גרד

No comments: