Friday, December 02, 2011

תמונה מהודו שלא תצא לכם מהראש...

שלום חוה 

באמת אין צורך להגדיר את האבסורד. עולם הפוך
לאחר השניות הראשונות בהן לא הפסקתי לצחוק...

(באם אינך רואה התמונה לחץ למעלה: הצג תמונות)


ראיתי לנגד עיני את פתגם הבעל שם טוב:
"
מכל דבר שיהודי רואה ושומע עליו ללמוד דרך בעבודת ה'".
 

המצב הנכון והבריא הוא: שהחלק הגשמי-הבהמי שבתוכנו ישרת את החלק האלוקי - הרוחני
נאכל, נשתה, נרוויח כסף אפילו נטייל מידי פעם על מנת שנהיה בריאים ופנויים למלא את תפקידנו הרוחני בעולם
למרבה הצער, רובנו מוצאים את עצמנו לעיתים במצב האבסורדי
בו החלק הרוחני-האלוקי משועבד לחלק הבהמי והגשמי
אנחנו יכולים לעבור ימים שלמים ואפילו חיים שלמים במרדף אחר
עוד טיול עוד כסף עוד בית עוד רכב עוד ריהוט חדש, עוד מסעדה עוד ועוד ועוד
אז איך יוצאים מזה
 

בפרשה, יעקב אבינו - בחיר האבות יורד לחרן -"חרון אף של מקום" -
מרכז של עבודת אלילים, מידות רעות ושאר דברים שליליים.
זה לא היה רק אילוץ בעקבות בריחתו מעשו שאיים להורגו,
הייתה בירידה הזו כוונה ותכלית. לרדת הכי נמוך שאפשר
ודווקא לשם להביא קדושה ואלוקות
.
בדרך, נעצר יעקב בבית אל וזוכה להתגלות אלוקית
שהיא בעצם נתינת כח למשימה שהוטלה עליו

ושם : "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא"
הוא מקיף את ראשו בחומה של אבנים. (ומה לגבי שאר אברי הגוף? הם אינם זקוקים להגנה?(
בשיחה לפרשה  מסביר הרבי כי יעקב לא חשש מחיות של ממש.
הוא חשש מאיומים רוחניים בהמיים ואפילו חייתים שיכולים
להסית אותו מהמטרה לשמה הוא יורד לחרן

ולכן יעקב מקיף רק את ראשו ובכך מסמל את נחישות-דעתו להשאיר את הראש לעצמו.
ורק מעמדה כזו הוא יכול לרדת נמוך ובו בזמן לשמור על הררכיה ברורה.
המקום הנמוך הזה ישרת את האינטרס האלוקי  ולא הפוך.
 

נכון, צריך להתפרנס, צריך להכין אוכל טוב, צריך לרהט בית נעים ומסודר, צריך להשתדרג בציוד טכנולגי חדש,
אך חייבים לשמור על הראש למעלה. לדעת שכל זה הוא רק כדי לשרת את הראש  - את התכלית והמטרה האלוקית בעולם.
התמונה ההזויה הזו לא יכולה בשום אופן לשקף אותנו.
וצריך להכניס את זה טוב טוב לראש!

אבל בסוף בסוף... שזה עכשיו ממש
יעקב רואה בחלומו, מלאכים של מעלה יורדים ומלאכים של מטה עולים -חיבור גשמיות ורוחניות...
הוא גם שוכב לישון - ובכך משווה את הרגל והראש.
 

סיומה של עבודה זו יהיה בגאולה האמיתית והשלמה, כבר כתבנו את זה פעם.
אז יתגלה כבוד ה' בעולם הגשמי - "וראו כל בשר יחדיו" - הבשר הגשמי יראה - "כי פי ה' דיבר".

שבת שלום שמחה וגאולה

משפחת בית חבד פושקר
--
בית חב"ד פושקר - הבית שלך מחוץ לבית...
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מס' טלפון ישראלי בהודו: (עלות שיחה בישראל)
שימי 0579459963
זלדה 0579467113
(מס' טלפון בישראל: 0527707405)

תרומה לבית חב"ד פושקר
בנק לאומי סניף 985 מ"ח 01868662 ע"ש שמשון גולדשטיין בית חב"ד פושקר. תודה:

No comments: