Monday, November 21, 2011

!התמונה שהכי תזכיר לכם את הודו! ובחיוך גדול


שלום חוה
חיפשת תמונה שמאפיינת את הודו...
כן, כן, אין ספק שהם מדהימים אותנו - בני המערב.
היכולת הכימעט  טבעית של ההודים, 
להסתפק במרחב אישי מינמלי ולהכיל בעליצות עוד כמה...
והתמונה הזו לוקחת אותי היישר לסיפור הפתיחה בפרשת השבוע:
אברהם אבינו, מכניס האורחים האגדי, 
מציע גסטהאוז באמצע המדבר, ארבע פתחים שיהיה קל לחברה להיכנס,
אוכל טוב ממש: בקר, יין, חמאה קינוחים ומה לא? וכשהציעו לו תשלום, הוא אפילו לא אמר : 'as you like'
זה היה חינם! לגמרי!
לגמרי?  
המדרש מספר שכל אורח בתום הסעודה נתבקש על ידי אברהם לברך על המזון ולהודות לה'. 
מסתבר, שחלק מהאורחים לא אהבו את ה'כפיה דתית' הזו.והתעקשו שתודתם נתונה לאברהם.
או אז שלף אברהם חשבונית מכובדת ואמר:
אם כך אני דורש תשלום מלא. בתוספת מס עבור מסעדה שפועלת הרחק ממקום יישוב .
האמת שאת רוב האורחים החשבונית הרתיעה והם העדיפו להודות בחצי פה ובלבד שיתפטרו מהמקום.
אבל באמת לא מובן?
למה אברהם אבינו צריך לכפות את אמונה בבורא עולם על ציבור שלא מעוניין?
למה בכלל להניח תפילין ליהודי על שפת האגם בפושקר, כשהוא שעושה זאת רק 'כטובה בשבילך'?
למה לסחוב יהודי מ'אואזיס' להשלים מנין בזמן שהוא בכלל לא בקטע ?
התשובה הפשוטה היא :כולנו בקטע!
זה לא מקרה שעשרות אלפי ישראלים מסתובבים בתקווה שהודו תציע בפניהם חוויה מיסטית.
לכל יהודי נשמה אלוקית שרוצה להתחבר לבורא ולעשות את רצונו.
וכשעושים פעולה אפילו לא מתוך הזדהות מלאה, זה כבר גורם
לניצוץ האלוקי שבנו להתקדם שלב אחד קדימה בדרכו לחיבור עם הבורא. 
ההפתעה הגדולה תתרחש ממש בקרוב, 
כשמשיח יגיע ואז לא רק הנשמה תאותת על כמיהתה לבורא 
אלא אפילו הגוף הגשמי החומרי ירצה בו. 
"וראו כל בשר כי פי ה' דיבר"
לי, אין כבר סבלנות לחכות
בטח גם לכם..
ובנתיים, שבת שלום שמחה וגאולה
משפחת בית חב"ד פושקר
בית חב"ד פושקר - הבית שלך מחוץ לבית...
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מס' טלפון ישראלי בהודו: (עלות שיחה בישראל)

שימי 0579459963
זלדה 0579467113
(מס' טלפון בישראל: 0527707405)


תרומה לבית חב"ד פושקר
בנק לאומי סניף 985 מ"ח 01868662 ע"ש שמשון גולדשטיין בית חב"ד פושקר. תודה

Address:
Rabbi Shimshon Goldshtein
Chabad House
Bagwati Guesthouse
Near Ajmer Bus Stand
Pushkar 305022
 INDIA

No comments: