Thursday, August 09, 2007

(only cuz i can)

οκ σο ιμ ςριτινγ νος ςιτη γρεεκ λεττερσ βθτ ιμ τυπνιγ ασ ιφ ιτσ τηε σταρνδαρδ κευβοαρδσ. ιμ λοωινγ ιτ. τηισ ισ ηθγλευ μαν. ι ςονδερ ςατ μα ςαντεδτ οα σκ με. κ ι βεττερ ηθρρυ οφφ ψθζ ιτα ςαντσ το γο. ηευ σομε οφ τηε ςορδσ αρε τηε σαμε. λικε τηε. ανδ αλσο λικε. ανδ ιτα. ςαλλα σομεονε μιγητ ξθστ φιγθρε οθτ ςηατ ιμ σατινγ. νοοοοοοοο. ηεηε. σταααααααααμ. ομγ νος τηατ ΡΕΑΛΛΥ λοοκσ ρεαλλυ (σηθψκσ, τηατ ισ αλσο ρεαλ λοοκινγ)

τοω ανι ζαζα. ηεηε ανι λοοκσ λικε αωι.

δαση ψηαμ μ'πατρασ (ανδ λεωι, ι αμ ΝΟΤ ψραζυ!!)

3 comments:

Scraps said...

Ooh, you're in Greece now? Cooooool.

Avi said...
This comment has been removed by the author.
Esther said...

So chanie told me this is supposed to be legible, but i totally can't read it. help me out, will you?